Usluge

Omnicom Solutions koristeći agilnu metodologiju pruža sledeće usluge:


Razvoj web aplikacija

Web sajtovi, web portali, mikro sajtovi, e-commerce aplikacije, intranet sistemi, Flash/Flex moduli, sistemi za upravljanje podacima i sadržajem (CMS i data management)

Razvoj mobilnih aplikacija

Android, iPhone aplikacije i igre

Razvoj aplikacija za društvene mreže

Facebook promocije, aplikacije i igre, razvoj baziran na Youtube, Twitter i eBay API-jima

Specijalizovani timovi

Razvoj aplikacija u okviru timova manje ili više integrisanih u poslovni proces klijenata – PHP, Java, .Net, Python, Flash/Flex, kontrola kvaliteta i testiranje softvera